Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Løsning i Blom

Folketrygdfondet har solgt sin aksjepost på vel 25 prosent i Blom ASA, og er dermed helt ute av selskapet etter å ha deltatt aktivt i arbeidet for å unngå avvikling eller konkurs.

I april 2012 ble et obligasjonslån på 300 millioner kroner i Blom konvertert til aksjer. Obligasjonseierne fikk etter dette en eierandel på til sammen 92,4 prosent.

- Som tidligere obligasjonseier i Blom har vi vært med på en nødvendig restrukturering av selskapet. Vi har derfor i denne perioden også gått mer aktivt inn i Blom enn det vi som finansiell investor normalt vil gjøre. Dette er en del av vår strategi som ansvarlig forvalter og et eksempel på hvordan vi i gitte situasjoner mener det er riktig å opptre som obligasjonseier, sier viseadm. direktør Lars Tronsgaard i Folketrygdfondet.

- I dag er vi godt fornøyd med at det er funnet en ny langsiktig eier til Blom og at dette gir et bedre grunnlag for videre drift. Vår vurdering er at vi gjennom restruktureringen av Blom har bidratt til en god løsning for selskapet og samtidig ivaretatt våre finansielle verdier bedre enn ved alternativet som var avvikling eller konkurs, sier Lars Tronsgaard.