Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Mer enn god avkasting

Vår forvaltning av Statens pensjonsfond Norge gir samfunnet mer enn god avkastning. Vi bidrar til utviklingen av norsk næringsliv, sa Folketrygdfondets styreleder under åpen høring i Stortinget 30. april 2013.

Stortingets finanskomité holder årlig en åpen høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Her møter finansministeren og sammen med ham også representanter for Norges Bank, som forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU), og representanter for Folketrygdfondet, som forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Mens SPU ved årsskiftet utgjorde 3816 milliarder kroner, utgjorde SPN, 145 milliarder kroner. Styreleder Erik Keiserud i Folketrygdfondet poengterte at selv om SPN er mindre enn SPU, er betydningen i det norske markedet stor.

- Folketrygdfondet er i dag en betydelig aktør i det norske finansmarkedet. Folketrygdfondets forvaltning av SPN gir dermed ikke bare god avkastning på fellesskapets midler, men kan være et viktig bidrag for å styrke vekstevnen i norsk økonomi gjennom kapital og ved å bidra til mer veldrevne selskaper og en mer effektiv markedsplass, sa Erik Keiserud.

God avkastning over tid
Tallene adm. direktør Olaug Svarva presenterte for finanskomitéen, viser en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,6 prosent de siste 15 årene.

- I vår strategi for å skape høyere avkastning enn referanseindeksen, står begrepet 'ansvarlig forvaltning' sentralt. En av de mange lærdommene fra finanskrisen er at investorer må være seg sitt ansvar bevisst. Investorer har en viktig rolle i å være krevende og profesjonelle eiere som stiller krav til styrene og selskapsledelsene, samt bidra til en velfungerende markedsplass, sa Olaug Svarva.

Les innlegg av styreleder Erik Keiserud og adm. direktør Olaug Svarva

Se Folketrygdfondets presentasjon