Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Meravkastning i turbulent marked

- Vi har manøvrert godt i et vanskelig marked, og leverer et sterkt resultat sammenlignet med referanseindeksen, sier adm. direktør Olaug Svarva i en pressemelding.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på oppdrag fra Finansdepartementet.

Markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge var 129,5 milliarder kroner ved utgangen av 2011, etter en avkastning på -3,92 prosent og dekning av kostnader. Referanseindeksen viste i samme periode en avkastning på -5,19 prosent.

Regnet i kroner gir dette en meravkastning på 1,7 milliarder i 2011.

- Vi har manøvrert godt i et vanskelig marked, og leverer et sterkt resultat sammenlignet med referanseindeksen, sier adm. direktør Olaug Svarva i en pressemelding.

Les hele pressemeldingen her


Se også:

Adm. direktør Olaug Svarvas presentasjon på pressekonferansen 29.02.12

Nøkkeltall PDF

Nøkkeltall Excel

Porteføljeoversikter 31.12.11

Tjener mer, koster mindre (Rapport fra CEM Benchmarking Inc)


 

FAKTA - FOLKETRYGDFONDET

• Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet.

• Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i Folketrygdfondets navn.

• Fra 2008 er Folketrygdfondet organisert som særlovselskap.

• Forvaltningskapitalen investeres i norske og nordiske aksjer og obligasjoner.

• Folketrygdfondet er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs. (Det er bare staten gjennom sitt direkte eierskap som er en større eier i norske børsnoterte selskaper.)

• Folketrygdfondets resultater måles i forhold til referanseindekser fastsatt av Finansdepartementet.

• Folketrygdfondets mål er å være en ansvarlig kapitalforvalter som over tid leverer høyere avkastning enn referanseindeksene (meravkastning).