Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Ny rapport: Kvinner i front finans fornøyde

Ny undersøkelse fra Verdipapirforetakenes Forbund: 9 av 10 kvinner i front finans er svært positive til å jobbe i bransjen.

- Rapporten bekrefter at kvinnene som jobber i front-finans er svært tilfredse, og at finansbransjen er en attraktiv arbeidsplass for kvinner, heter det i en melding fra Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF). 

- Svarene vi har fått gir oss god forståelse for hvordan situasjonen faktisk er for kvinner som er ute i vår industri i dag og vi har samtidig fått god innsikt i hva studenter, og spesielt de kvinnelige, har av informasjonsbehov, sier VPFF.

Les hele rapporten her.

Folketrygdfondets adm. dir. Olaug Svarva er en av forordforfatterne. Hun sier blant annet:

"Jeg vil takke Verdipapirforetakenes Forbund for den jobben som er gjort med å utgi rapporten Women in front-end finance. Med den har vi fakta i ryggen som bekrefter det bildet jeg og mange andre kvinner i finans har, nemlig at bransjen tilbyr spennende jobber som gir oss innsikt, innflytelse og opplevelser. Finansnæringen er en viktig del av et velfungerende samfunn, og vi får være med å påvirke den. 

Mange har et feilaktig inntrykk av at finansnæringen er preget av verdier som unge mennesker i dag opplever som negative. Næringen er også omgitt av fordommer. Da er det viktig å huske at det gjerne er det mest stigmatiserende som når avisenes forsider. Her må finansnæringen gå i seg selv. Vi har kanskje ikke vært flinke nok til å få frem hvor avgjørende næringen er for verdiskapingen i samfunnet. Vi har kanskje heller ikke vært flinke nok til å få frem de gode rollemodellene. Finansnæringen har givende arbeidsoppgaver og rikelig med muligheter for den enkelte.

Rapporten er en god start, og vi ser frem til fremtidige studier på området. Med mest mulig fakta på bordet kan næringen jobbe med rekruttering på en hensiktsmessig måte. Folketrygdfondet har forventninger til at selskapene vi investerer i har strategier som sikrer god drift. Selskaper med fokus på verdiskaping må være opptatt av å få frem mangfold og å tiltrekke seg all nødvendig kompetanse. Den beste kompetansen er det kamp om. Det er et tap for finansnæringen om kompetente kvinner velger den bort."