Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Ny rapport: Risikojustert avkastning over tid

Folketrygdfondet har offentliggjort en rapport om risikojustert avkastning over tid. Med denne rapporten ønsker vi å gi et bredt grunnlag til å forstå og vurdere resultatene ved forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.

I rapporten viser vi ulike risiko- og kostnadsjusterte avkastningstall. Rapporten gir en oversikt over avkastning og risiko til tre porteføljer: SPN samlet, aksjeporteføljen og renteporteføljen.

Også når vi tar hensyn til ulikt risikonivå og kostnader, har SPN meravkastning i forhold til referanseindeksen som Finansdepartementet har fastsatt.

I vedlegget fremkommer det at den faktorjusterte meravkastningen (alfa) er positiv både for SPN samlet, aksjeporteføljen og for renteporteføljen for alle de modellene som er testet. De fleste av faktoranalysene som er tatt med i vedlegget viser også en signifikant positiv alfa. Det indikerer at Folketrygdfondets aktive forvaltning av SPN har bedret forholdet mellom avkastning og risiko sammenliknet med referanseindeksen, og at meravkastningen ikke skyldes tilfeldigheter.

Les rapporten her.