Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Ny styreordning vedtatt

De foreslåtte endringene i Folketrygdfondets styreordning ble sanksjonert i statsråd 14. desember.
Endringen innebærer at det heretter er Finansdepartementet som utpeker Folketrygdfondets styre og som har ansvar for å vurdere om styret samlet sett har riktig kompetanse. Folketrygdfondets styre har tidligere vært oppnevnt av Kongen i statsråd.
 
I tillegg reduseres antallet styremedlemmer fra ni til sju, og ordningen med personlige varamedlemmer avvikles. Det oppnevnes i stedet to fast møtende vararepresentanter.

Det innføres samtidig en maksimal oppnevningstid på 12 år.


Offisielt fra statsråd 14. desember 2012