Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Økte med 17,9 mrd. kr i et omstillingsår

Årsresultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2014 viser en avkastning på 10,7 prosent. Meravkastningen ble på 2,1 prosentpoeng.

- Dette er den høyeste meravkastningen siden kriseåret 2008 og mer enn vi kan forvente over tid, sier Olaug Svarva, adm. dir. for Folketrygdfondet. Markedsverdien økte med 17,9 milliarder kroner i løpet av året og utgjør nå 185,7 milliarder kroner.

2014 ble et godt år både for aksjer og obligasjoner med en avkastning på 10,7 prosent.
- Folketrygdfondet har fått full uttelling for våre strategier, sier Olaug Svarva.

Samtidig markerer fjoråret et vendepunkt for deler av norsk næringsliv:

- Nedgangen i oljeprisen mot slutten av året har rammet oljesektoren og norsk økonomi. Det har ført til nedgang i aksjekursene for selskapene i energisektoren generelt, spesielt for oljeserviceselskapene. For andre sektorer og selskaper, som har fordel av svakere krone og lave renter, er hovedbildet derimot høy verdistigning i aksjemarkedene. Avkastningen for obligasjoner har også i 2014 vært solid, som følge av kursgevinster som oppstår ved rentenedgang, sier Olaug Svarva.

2,1 prosentpoeng bedre enn referansen
Forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge blir målt mot en referanseindeks som er fastsatt av Finansdepartementet. I fjor var avkastningen 2,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Meravkastningen for renteporteføljen var på 0,6 prosentpoeng, og meravkastningen for aksjeporteføljen var på 3,3 prosentpoeng i forhold til referanseindeksen.

- Vi har fått full uttelling for våre strategier i aksjeforvaltningen. Nedvekting i oljeservice forklarer 1,5 prosentpoeng. Dessuten har det vært positivt bidrag fra fiskeoppdrettsselskapene med 0,5 prosentpoeng og fra finanssektoren med 0,4 prosentpoeng, sier Olaug Svarva.

Statoil største investering
Ved inngangen til 2015 var det 144 selskaper i aksjeporteføljen. Det er 7 selskaper færre enn ved utgangen av 2013. De største aksjeinvesteringene i Norge er Statoil (13,8 mrd.), DNB (11,2 mrd.) og Telenor (11 mrd.).

Historisk lave renter – hva nå?
Også i renteporteføljen har Folketrygdfondet fått god uttelling for strategien i 2014, hvor den samlede avkastningen endte på 9,8 prosent. Det er den betydelige rentenedgangen som i første rekke har bidratt til den gode avkastningen fra rentesiden i 2014.
- Med historisk lave renter er det grunn til å forvente en vesentlig svakere avkasting fra renteplasseringene i årene fremover. Samtidig er vi bekymret for hva lave og negative renter vil kunne bety for hvordan kapital plasseres, og for den økonomiske utviklingen over tid. Vi er forberedt på krevende tider, men omstillinger kan også skape muligheter, sier Olaug Svarva.

Regnet for de siste ti årene har Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge gitt en meravkastning på 0,9 prosentpoeng før kostnader.

Årsrapport 2014 - pdf

Pressemelding - Årsresultat 2014 pdf

Presentasjon - Årsresultat 2014 - Olaug Svarva pdf

Porteføljeoversikt per 31.12.2014