Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Omdefinert og revitalisert

- Folketrygdfondet har beholdt navnet det fikk ved oppstart, men har fått nye oppdrag og er omdefinert og revitalisert siden den gang, skriver adm. direktør Olaug Svarva i et innlegg i Aftenposten.

Innlegget fra Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva er et tilsvar til en gjestekommentar professor Einar Lie hadde på trykk i Aftenposten torsdag 7. november. Denne kommentaren kan leses her: www.aftenposten.no - vårt eget detroit

Her er tilsvaret:
 

Omdefinert og revitalisert

Av Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva

Folketrygdfondet har beholdt navnet det fikk ved oppstart, men fått nye oppdrag og er omdefinert og revitalisert siden den gang.

Professor Einar Lie har i sin kommentar i Aftenposten 7. november en interessant beskrivelse av Detroits pensjonsfond og omtaler også vår egen norske historie. Det er riktig som han skriver, at folketrygdens utgifter allerede på 1970-tallet oversteg inntektene. Fondet som var opprettet for å forvalte overskuddet, fikk derfor også en annen rolle enn opprinnelig tenkt. Men for Folketrygdfondets del slutter ikke historien med dette.

Folketrygdfondet er i dag en moderne kapitalforvalter med ryddige og gode mandater fra Finansdepartementet.

Vårt største oppdrag i dag er å forvalte Statens pensjonsfond Norge. Dette fondet består av midler som ble spart opp i løpet av de første årene med folketrygd, og har nå vokst til over 150 milliarder kroner. I tillegg til å gi god avkastning over tid, som er hovedmålet for vår forvaltning, gir et fond av en slik størrelse også andre bidrag tilbake til samfunnet. Vår eierrolle er viktig i norsk næringsliv. Vi bidrar med kapital til selskapene og er en stabiliserende faktor i de norske markedene.

Historien om Folketrygdfondet slutter derfor ikke der Einar Lie forlot den i sitt innlegg.