Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Permisjon i finans

- Seriøse arbeidsgivere forholder seg til permisjonsordninger på en konstruktiv måte, sier adm. direktør Olaug Svarva.

Dagens Næringsliv har gjennom flere artikler denne sommeren fått frem at det i deler av finansbransjen er motvilje mot at medarbeidere tar ut pappapermisjon. I et debattinnlegg som kom på trykk i avisen 9. juli, kommenterer adm. direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva, holdningene som har kommet til uttrykk. Hun fastslår at det er viktig for rekrutteringen til bransjen at bildet nyanseres.

Her er innlegget slik det ble sendt til redaksjonen:

Finans er ikke bare dette!

Av adm. direktør Olaug Svarva, Folketrygdfondet

Heldigvis: Det bildet DN har tegnet av finansbransjen de siste dagene, viser bare et smalt utsnitt.  Finansbransjen er mer enn dette!

For alle oss som mener at god rekruttering til finansbransjen er viktig, har DNs artikler om pappapermisjon for finansmeglere vært deprimerende lesning.

Sitater fra både anonyme og navngitte kilder taler for seg, og viser at det henger igjen gammeldagse holdninger i deler av meglerbransjen. DNs redaksjon har hentet frem disse holdningene og luftet dem i dagslys. Det er bra.

Mindre bra er det at det kan bli hengende igjen et generelt inntrykk av en finansbransje som ikke klarer å følge med i tiden.

Finansbransjen består ikke bare av meglere og meglerforetak, og heller ikke alle meglerforetak er like. Innenfor finans finner vi mange både små og store arbeidsplasser, og her som ellers i samfunnet vil seriøse arbeidsgivere forholde seg til permisjonsordninger på en konstruktiv måte.

Finansbransjen er viktig for Norge og norsk næringsliv. I finans trenger vi skarpe hoder til krevende og spennende jobber også i tiden fremover. Skal vi klare å rekruttere blant de beste, må vi sørge for at finansbransjen ikke fremstår som en gammelmodig bransje.  For å unngå at bransjen blir for ensrettet, er det viktig at den klarer å tiltrekke seg medarbeidere med ulike holdninger og preferanser og medarbeidere som i større grad reflekterer det samfunn den skal betjene.

Finans er heldigvis en bransje med bredde, og alle vi som har tilhold i denne bransjen har et ansvar for å vise frem mer av virkeligheten.