Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Pluss fra Folketrygdfondet i fallende marked

Statens pensjonsfond Norge økte med 0,7 milliarder kroner i tredje kvartal. Fondet utgjør nå 184,2 milliarder kroner.

- Vi er fornøyd med å levere positivt resultat i et kvartal preget av nedgang i aksjemarkedene, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, og kan investere i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Norske selskaper utgjør om lag 85 prosent av Folketrygdfondets portefølje.

- Tredje kvartal har vært preget av svake aksjemarkeder i Norge og resten av Norden, men fortsatt god utvikling for obligasjoner. Vi har fått uttelling for våre strategier både i aksje- og obligasjonsmarkedene, og vi oppnådde en positiv avkastning i tredje kvartal på 0,4 prosent, sier Olaug Svarva.

Hittil i år har avkastningen av Statens pensjonsfond Norge vært 9,8 prosent. Regnet for de siste fem og ti årene har avkastningen av fondet vært henholdsvis 14,7 og 11,3 prosent .

Meravkastning
Forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge måles mot referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet. I tredje kvartal var avkastningen 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

I det norske aksjemarkedet måles avkastningen mot hovedindeksen på Oslo Børs. I tredje kvartal var Folketrygdfondets resultater i det norske aksjemarkedet 1,4 prosentpoeng bedre enn utviklingen i hovedindeksen. 

Kvartalsrapport Statens pensjonsfond Norge - tredje kvartal 2014
 

Foto av adm. direktør Olaug Svarva kan lastes fra Folketrygdfondets pressesenter.