Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Positiv start på året

Markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge økte med 4,2 milliarder kroner i første kvartal. Fondet utgjør nå 172 milliarder kroner.

- Vi har hatt en positiv start på året, selv om veksten i aksjemarkedet har vært noe mer avdempet enn den var i fjor. I obligasjonsmarkedet har det vært høy aktivitet hittil i år, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge ga en avkastning på 2,5 prosent i første kvartal. Markedsverdien av fondet økte dermed med 4,2 milliarder kroner til 172 milliarder.

Statens pensjonsfond Norge er en del av statens langsiktige sparing. Fondet inngår i Statens pensjonsfond sammen med Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet"). Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Både aksjeinvesteringene og renteinvesteringene ga positiv avkastning i første kvartal, henholdsvis 2,9 og 1,8 prosent.

Regnet for de siste ti årene har avkastningen av Statens pensjonsfond Norge vært 7,6 prosent.

Bedre enn referanseporteføljen

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet, og forvaltningen måles mot en referanseportefølje. I første kvartal 2014 var avkastningen av Statens pensjonsfond Norge 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseporteføljens avkastning. Det var aksjeinvesteringene i Norden utenfor Norge som bidro mest til meravkastningen i første kvartal.

Kvartalsrapport Statens pensjonsfond Norge - første kvartal 2014

Avkastning over tid