Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Rekordlave renter, flatt aksjemarked og meravkastning

- Etter en krevende start på året, med lav oljepris og fallende aksjemarkeder, har verdien av Statens pensjonsfond Norge i 1. halvår økt med 0,4 prosent til 199,1 milliarder kroner. Vi er godt fornøyd med å ha levert en meravkastning på 0,7 prosentpoeng i denne perioden, men er samtidig forberedt på perioder med svakere tall, sier adm. dir. Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Resultatet for 2. kvartal ble 5,1 milliarder kroner, som tilsvarer en avkastning på 2,7 prosent. For 1. halvår samlet ble resultatet 0,7 milliarder kroner, som gir en avkastning på 0,4 prosent.

- Markedene var ved utgangen av 2. kvartal preget av Storbritannias folkeavstemning om utmelding av EU, som har gitt økt usikkerhet og forventninger om ytterligere pengepolitisk og finanspolitisk stimulans internasjonalt. Obligasjonsrenter falt til nye bunnivåer, mens aksjemarkedet har reversert fallet vi så i begynnelsen av året, sier adm. dir. Olaug Svarva.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet, og forvaltningen måles mot en referanseindeks. Avkastningen i andre kvartal på 2,7 prosent var 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning, mens avkastningen for første halvår på 0,4 prosent var 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning. Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,4 prosent, som er 0,6 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

Statens pensjonsfond Norge deles inn i en aksjeportefølje og en renteportefølje.

Aksjeporteføljens avkastning var på 3,6 prosent i andre kvartal, 0,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Porteføljeresultatet for aksjeporteføljen var på 4,0 milliarder kroner. Avkastningen per 30.06. for aksjeporteføljen var på -1,4 prosent, og det var 1,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

Renteporteføljens avkastning var på 1,4 prosent i andre kvartal, om lag likt med referanseindeksens avkastning. Porteføljeresultatet for renteporteføljen var på 1,2 milliarder kroner. Avkastningen per 30.06. for renteporteføljen var på 3,0 prosent, på linje med referanseindeksens avkastning.

Statens pensjonsfond Norge er en del av statens langsiktige sparing. Fondet inngår i Statens pensjonsfond sammen med Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet"). Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

 

Største aksjeinvesteringer per 30.06.2016 (i mill. NOK):

Statoil

17 649  

Telenor

10 935  

DNB

10 568  

Orkla

6 493  

Marine Harvest

6 341  

Yara International

4 832  

Schibsted

4 387  

Norsk Hydro

4 342  

Novo Nordisk

3 297  

Gjensidige Forsikring

3 170  

Foto av ledelsen

Last ned 2. kvartalsrapport 2016 og tidligere kvartalsrapporter

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, 93675345/marika.burvald@ftf.no