Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Ser på arbeidstakerrettigheter

I møte med Industri Energi har Folketrygdfondet bekreftet at arbeidstakerrettigheter vil være et tema vi ser nærmere på i tiden fremover.

- Generelt er menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter temaer Folketrygdfondet vil se nærmere på i tiden fremover. Dette er temaer vi tar opp i våre møter med selskapene, og for oss som investor er det viktig å vite hvilke prinsipper selskapene følger, sier adm. direktør i Folketrygdfondet Olaug Svarva.

Fagforbundet Industri Energi har henvendt seg til Folketrygdfondet med spørsmål om oppfølgingen av Subsea7, og 18. april 2013 ble det holdt et møte i Folketrygdfondets lokaler der representanter for Industri Energi redegjorde for sitt syn på arbeidsmiljøforholdene for ansatte på flerbruksfartøy eid av Subsea7.

I et oppsummerende brev til Industri Energi etter møtet skriver Folketrygdfondet:

" Som ledd i vår alminnelige oppfølging av Subsea 7, og i tråd med de prinsipper og retningslinjer som Folketrygdfondet følger, er det naturlig å drøfte selskapets "Code of Conduct" som viser til at de har "fair labour practices". Fra Folketrygdfondets side vil vi fokusere på om Subsea 7s "fair labour practices" er i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår. En slik dialog vil være en del av Folketrygdfondets alminnelige eierskapsutøvelse og inngår som en del av våre rutiner for oppfølging av selskapene vi er investert i.

Folketrygdfondet vil fremover, som en del av våre planlagte aktiviteter, se nærmere på hvilke prinsipper selskapene følger når det gjelder menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og følge opp disse spørsmålene overfor aktuelle selskaper. Resultatene av vårt eierskapsarbeid vil fremkomme i vår årlige Eierrapport, som er tilgjengelig på www.ftf.no."

Les brevet i sin helhet her