Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Siri Teigum ny styreleder

Siri Teigum er fra 16. mai 2017 oppnevnt som ny styreleder for Folketrygdfondet. – Siri Teigum har meget god kompetanse og egenskaper som er viktige i styrelederrollen for Folketrygdfondet. Samtidig vil jeg takke Erik Keiserud for hans gode innsats som styreleder gjennom mer enn ti år, sier finansminister Siv Jensen i en nyhetssak på Finansdepartementets hjemmesider.

Finansdepartementet har samtidig oppnevnt næringslivleder Liselott Kilaas og administrerende direktør Bjørn Østbø som nye medlemmer i styret.

Kilaas og Østbø har begge bred bakgrunn og vil bidra med viktig kompetanse, skriver Finansdepartementet.

Banksjef Marianne Hansen og administrerende direktør Renate Larsen er gjenoppnevnt som styremedlemmer, og rådgiver Anne Kvam som varamedlem.

Samtlige oppnevninger er for perioden 16. mai 2017 til 15. mai 2021.

Folketrygdfondets styre har fra 16. mai 2017 følgende sammensetning (de ansattes representant er ikke tatt med):

 • leder: Siri Teigum, advokat
 • medlem: Marianne Hansen, siviløkonom og banksjef
 • medlem: Liselott Kilaas, matematiker og daglig leder
 • medlem: Renate Larsen, siviløkonom og administrerende direktør,
 • medlem: Einar Westby, siviløkonom og statsautorisert revisor
 • medlem: Bjørn Østbø, siviløkonom og administrerende direktør
 • medlem: Hans Aasnæs, sivilagronom og autorisert finansanalytiker
 • varamedlem: Trond M. Døskeland, siviløkonom, dr. oecon. og førsteamanuensis
 • varamedlem: Anne Kvam, advokat og rådgiver

Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Gå til saken på Finansdepartementets hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/siri-teigum-ny-styreleder-i-folketrygdfondet/id2551660/