Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Slik skal Statens obligasjonsfond investeres

Folketrygdfondet har fått ansvaret for å forvalte Statens obligasjonsfond. Vi vil ta utgangspunkt i følgende:
 • For Statens obligasjonsfond vil alle sektorer og bransjer kunne vurderes, inkludert high yield-segmentet. Vi kan investere i både første- og annenhåndsmarkedet.
 • Statens obligasjonsfond vil ikke investeres i utstedere med rating CCC/Caa2 eller lavere. Selskaper uten offisiell rating vil bli klassifisert av Folketrygdfondet, på lik linje med hvordan vi gjør det for Statens pensjonsfond Norge. De interne vurderingene følger i stor grad samme metodikk som de offisielle ratingene.
 • Utsteder må være foretaksregistrert i Norge i henhold til Foretaksregisterloven §1-2 og ha hovedkontor i Norge. Utsteder må kunne håndtere krav som stilles til langsiktig opplåning i obligasjonsmarkedet.
 • Gjennom Statens obligasjonsfond vil Folketrygdfondet kunne investere en betydelig del i nye emisjoner, men det er et krav om deltakelse fra andre investorer for å sikre markedsriktig prising.
 • Det forutsettes at emisjonene tilrettelegges på ordinært vis via tilrettelegger/meglerhus. Av hensyn til transparens må alle lånene noteres på regulert markedsplass (ABM kan i noen tilfeller også godtas) og ha en tillitsmann.
 • Folketrygdfondet vil fastsette kredittrammer for hver enkelt utsteder for å sikre risikospredning i porteføljen.

Se Folketrygdfondets forventninger til utstedere og tilretteleggere.

Se mandat for Statens obligasjonsfond.

Se investeringsmadatet for Statens obligasjonsfond. (PDF, 7MB)