Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Statens pensjonsfond Norge passerte 150 mrd

Statens pensjonsfond Norge vokste med 6,9 milliarder kroner i første kvartal, og har nå passert 150 milliarder i markedsverdi.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet, og midlene investeres i aksjer og obligasjoner i Norge og andre nordiske land. Ved utgangen av første kvartal var markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge 152,1 milliarder kroner.

Avkastningen i første kvartal utgjorde 4,77 prosent. Dette gjenspeiler at aksjemarkedene både i Norge og resten av Norden har utviklet seg positivt i 2013. Regnet for de siste ti årene har den årlige avkastningen vært 8,18 prosent.

- Vi er en langsiktig forvalter av fellesskapets sparepenger, og vårt oppdrag er å levere god avkastning over tid. Derfor er det viktig for oss å ha et lengre perspektiv enn nærmeste kvartal, sier Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva.

Avkastningen Folketrygdfondet oppnår i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge måles mot en referanseindeks. I første kvartal var avkastningen 0,10 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen før kostnader. Regnet for de siste ti årene har Folketrygdfondet oppnådd en avkastning som er 0,40 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

- Folketrygdfondet har valgt en investeringsprofil som har gitt god meravkastning over tid. I perioder med sterk markedsoppgang kan vi imidlertid få noe svakere differanseavkastning, sier Olaug Svarva.

10 prosent av Oslo Børs hovedindeks
Folketrygdfondet har investert i 49 selskaper i det norske aksjemarkedet, og til sammen 89 selskaper i Danmark, Finland og Sverige. Gjennom vårens generalforsamlingssesong stemmer Folketrygdfondet på generalforsamlingene i samtlige av disse selskapene.

- Folketrygdfondet er en stor aktør på Oslo Børs, med en eierandel på litt over ti prosent av hovedindeksen. Vår eierskapsutøvelse er derfor en viktig del av det samfunnsoppdraget vi har fått, sier Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva.

FAKTA

  • Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet.
  • Kapitalen investeres i Folketrygdfondets navn.
  • Statens pensjonsfond Norge investeres med 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, og fordeles med 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.
  • Folketrygdfondet kan ha eierandeler på inntil 15 prosent i selskaper notert på Oslo Børs, og inntil 5 prosent i andre nordiske selskaper.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Pressemelding 1. kvartal 2013

Største aksjeposter og obligasjonsbeholdninger per 31.03.2013.pdf