Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Stor aktør i Norge

Styreleder Erik Keiserud la vekt på Folketrygdfondets rolle som stor aktør i Norge i sitt innlegg under åpen høring om Statens pensjonsfond.

25. april holdt Stortingets finanskomité sin årlige åpne høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Fra Folketrygdfondet deltok styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva.

I sin innledning understreket Keiserud at det er utstrakt grad av parallellitet i verdigrunnlaget og styringsstrukturen for de to fondene som inngår i Statens pensjonsfond, det vil si Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Samtidig fremhevet han at det også er viktige forskjeller.

- Forskjellene reflekterer i stor grad at størsteparten av midlene som Folketrygdfondet forvalter, er investert i Norge, i omgivelser hvor statens virkemidler og andre aktørers interesser er noe annerledes enn i utlandet. Folketrygdfondet er en stor aktør i det norske finansmarkedet, og vi har utviklet en tilnærming til ansvarlig investeringsvirksomhet som vi mener fungerer godt, sa Keiserud.

Les innleggene fra styreleder Erik Keiserud og adm. direktør Olaug Svarva.