Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Større åpenhet

Prinsipper, retningslinjer og rammer fastsatt av Folketrygdfondets styre vil heretter være offentlige.

Prinsipper, retningslinjer og rammer fastsatt av Folketrygdfondets styre vil heretter være offentlige.

Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Med utgangspunkt i mandatene fra Finansdepartementet vedtar styret prinsipper, retningslinjer og rammer for forvaltning av kapitalen.

Slike prinsipper, retningslinjer og rammer fastsatt av Folketrygdfondets styre skal ifølge mandatene være offentlige. Fra og med årsskiftet 2011/2012 vil disse være publisert på Folketrygdfondets hjemmeside:

Prinsipper for risikostyring

Investeringsmandat Statens pensjonsfond Norge

Investeringsmandat Statens obligasjonsfond

Prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet