Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Støtter utvidet rapportering

Folketrygdfondet støtter forslaget om "land-for-land-rapportering" i Norge.

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at det innføres krav om "land-for-land-rapportering" i norsk lovgivning, herunder forslag om utvidede rapporteringskrav i forhold til EUs regelforslag på området.

Større åpenhet og mer finansiell informasjon er positivt for oss som investor, så fremt slik informasjon fremkommer i en relevant sammenheng. En slik regelendring vil blant annet kunne bidra til å synliggjøre pengestrømmer og korrupsjonsrisiko, og dette er viktig informasjon i en verdivurdering og analyse av et selskap.

Les høringsforslaget i sin helhet