Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Tjener mer, koster mindre

Folketrygdfondet har levert høy meravkastning samtidig som kostnader knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge er lavere enn kostnadene til sammenlignbare forvaltere.

Folketrygdfondet har levert høy meravkastning samtidig som kostnader knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge er lavere enn kostnadene til sammenlignbare forvaltere.

Det kanadiske firmaet CEM Benchmarking Inc (CEM) bistår Finansdepartementet med å evaluere forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. I databasen til CEM inngår det data fra 354 internasjonale fond, hvorav 52 europeiske. CEM har plukket ut 17 internasjonale fond som det er relevant å sammenligne kostnadsbildet til Statens pensjonsfond Norge med.

Kostnadsbildet for femårsperioden 2006-2010 er i rapporten sammenlignet med oppnådd meravkastning. Folketrygdfondets meravkastning i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i perioden 2006-2010 ligger høyere enn de aller fleste av de 354 fondene i undersøkelsen. Folketrygdfondets gjennomsnittlige årlige verdiskapning i denne perioden på 1,5 prosent ligger vesentlig høyere enn sammenligningsgruppen (median på 0,5 prosent). Folketrygdfondet har oppnådd høyere meravkastning enn gjennomsnittet i sammenligningsgruppen både i aksje- og obligasjonsforvaltningen.

Samtidig er Folketrygdfondets kostnader ved forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge vesentlig lavere enn sammenlignbare fond.

Dette indikerer at Folketrygdfondet har gode forutsetninger for å skape verdier gjennom aktiv forvaltning. Meravkastningen de siste fem årene er imidlertid særskilt god, og høyere enn man kan forvente over lengre tidsrom.

Se hele rapporten og les omtale på Finansdepartementets hjemmeside.