Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

To krav om lederlønn

Folketrygdfondet ønsker bedre informasjon og klarere beslutninger når selskapenes lederlønnsordninger skal vedtas.

Aksjedirektør Nils Bastiansen ønsker bedre informasjon til aksjonærene og ryddigere håndtering under generalforsamlingene når selskapenes lederlønnsordninger skal behandles.

I en paneldebatt under Forum for eierstyring og selskapsledelse som ble arrangert av NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse) 11. desember 2013, tok han derfor til orde for:
 

  • At all informasjon knyttet til lederlønnserklæringen gjøres tilgjengelig i ett samlet vedlegg når det innkalles til generalforsamling.

  • At det skilles klart mellom rådgivende avstemming og godkjennelse når generalforsamlingen behandler lederlønnsspørsmål. Generalforsamlingen gjennomfører kun en rådgivende avstemming om selve lederlønnserklæringen, mens alle belønningsordninger som er direkte knyttet til aksjekursutviklingen skal godkjennes. Det bør derfor fremlegges to separate beslutningssaker, én for den rådgivende avstemningen og én for å godkjenne ordninger som er knyttet til selskapets aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen i aksjekursen.
     

Se også Folketrygdfondets veiledende dokument om lederlønnsordninger.