Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Turbulent marked

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var -2,2 prosent i første kvartal 2016, som er 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Resultatet ble -4,5 milliarder kroner, og kapitalen til Statens pensjonsfond Norge var 194 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

- Etter en dramatisk start på året, med stort fall i aksjekurser, renter og oljepris, hentet aksjemarkedet seg inn mot slutten av kvartalet, sier Olaug Svarva, adm. dir. for Folketrygdfondet.

Bedre enn referanseindeksen
Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) på oppdrag fra Finansdepartementet, og forvaltningen måles mot en referanseindeks. I første kvartal 2016 var avkastningen av Statens pensjonsfond Norge 0,4 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

- Vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning fortsetter å gi gode resultater, men vi er også forberedt på at det kan komme perioder der meravkastning vil være vanskelig å oppnå, sier Olaug Svarva.

Usikkerhet preger utviklingen
- Usikkerhet knyttet til utviklingen i oljepris og internasjonal økonomi preget utviklingen i aksjemarkedet også i første kvartal, sier Olaug Svarva.

Det var aksjeporteføljen som bidro mest til meravkastningen i første kvartal. Avkastningen var
-4,8 prosent i første kvartal, som er 0,7 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer.

Avkastningen til renteporteføljen var 1,6 prosent, som var om lag det samme som for referanseindeksen for renter.

Folketrygdfondets forvaltning av SPN har gitt en årlig avkastning på 7,4 prosent siste 5 år og 6,9 prosent siste 10 år, som er henholdsvis 0,8 og 1,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Rapport om risikojustert avkastning
Folketrygdfondet publiserte 11.05.16 en rapport om risikojustert avkastning over tid. Med denne rapporten ønsker Folketrygdfondet å gi et bredt grunnlag til å forstå og vurdere resultatene ved forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. I rapporten viser vi ulike risiko- og kostnadsjusterte avkastningstall. Også når vi tar hensyn til ulikt risikonivå og kostnader, har SPN meravkastning i forhold til referanseindeksen som Finansdepartementet har fastsatt. Funnene i rapporten indikerer at Folketrygdfondets aktive forvaltning av SPN har bedret forholdet mellom avkastning og risiko sammenliknet med referanseindeksen, og at meravkastningen ikke skyldes tilfeldigheter.

Foto av ledelsen

Last ned 1. kvartalsrapport 2016

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, tlf: 406 77 667 / marika.burvald@ftf.no