Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Urolig kvartal

Nedgang i aksjemarkedet ga en avkastning for Statens pensjonsfond Norge på -2,4 prosent i tredje kvartal 2015. Det var 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Statens pensjonsfond Norge var dermed på 191 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Resultatet for Statens pensjonsfond Norge i 3. kvartal 2015 var -4,8 milliarder kroner. Resultatet akkumulert per 30.09.15 var 5,4 milliarder kroner. Den akkumulerte avkastningen per 30.09 var på 2,9 prosent, som var 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

Tredje kvartal var preget av urolige finansmarkeder, med nedgang i aksjekurser, renter og råvarepriser. Usikkerhet knyttet til utviklingen i kinesisk økonomi og fremvoksende markeder sto sentralt, noe som også svekket oljeprisen og kronekursen.

Ser vi på aksjeporteføljen isolert, var avkastningen -5,5 prosent i tredje kvartal. Referanseindeksens avkastning var -5,9 prosent, og aksjeporteføljen oppnådde dermed en differanseavkastning på 0,4 prosentpoeng i tredje kvartal. Aksjeavkastningen hittil i år var på 3,4 prosent, som var 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

Renteporteføljens avkastning ble på 2,2 prosent i kvartalet. Referanseindeksens avkastning var på 2,5 prosent, og renteporteføljen oppnådde dermed en differanseavkastning på -0,3 prosentpoeng i tredje kvartal. Avkastningen hittil i år for renteporteføljen var på 2,3 prosent, og det var 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

Mens nedgang i rentenivået førte til at statsobligasjoner hadde en positiv avkastningsutvikling i kvartalet, fant det sted en markert økning i risikopåslagene for låntakere med høyere kredittrisiko.

Foto av ledelsen

Last ned 3. kvartalrapport 2015 og tidligere kvartalsrapporter

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, tlf: 406 77 667 / marika.burvald@ftf.no