Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Verdiskaping i omskiftelige tider

Årsresultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2015 viser en avkastning på 7,0 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Markedsverdien økte med 12,8 milliarder kroner og utgjorde ved årsskiftet 198,4 milliarder kroner.

- Vi registrerer gode resultater i en turbulent periode både for finansmarkedene og norske bedrifter, sier Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Også 2015 ble et godt år for Statens pensjonsfond Norge, med en verdiøkning i aksjer på 9,9 prosent og i obligasjoner med 2,9 prosent. Den samlede avkastningen på 7,0 prosent er litt lavere enn snittet siste 10 år på 7,6 prosent. 

- Usikre inntjeningsutsikter og et lavt rentenivå bidrar til avdempede forventninger til avkastningen den nærmeste tiden, sier Olaug Svarva.

Norsk næringsliv ble i 2015 preget av det videre fallet i prisene på energi og råvarer, som bidro til en oppbremsing i norsk økonomi og en svakere kronekurs.

- Det er svært krevende tider for selskapene eksponert overfor oljesektoren, mens andre selskaper får vekstmuligheter av lave renter og en svak valutakurs. Vi legger vekt på vår eierrolle og å ha en god dialog med selskapene i disse krevende tidene, sier Olaug Svarva.
0,5 prosentpoeng bedre enn referansen
Forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge blir målt mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet. I fjor var avkastningen 0,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Meravkastningen for renteporteføljen var på 0,2 prosentpoeng, og meravkastningen for aksjeporteføljen var på 0,7 prosentpoeng. Regnet for de siste ti årene har Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge gitt en meravkastning på 1,1 prosentpoeng før kostnader.

- Vi fortsetter å få god uttelling for vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning. Vi har et langsiktig fokus som bidrar både til god finansiell avkastning og verdiskaping i selskapene, sier Olaug Svarva.  

Statoil største investering
Ved inngangen til 2016 bestod aksjeporteføljen av 137 selskaper, som til sammen utgjorde 118 milliarder kroner. De største aksjeinvesteringene er Statoil (13,9 mrd.), Telenor (11,2 mrd.) og DNB Bank (10,9 mrd.).

Av obligasjonsporteføljen på 80 milliarder kroner, var de største investeringene i norsk stat (15,4 mrd.), DNB Boligkreditt (3,6 mrd.) og Statoil (2,7 mrd.).

Årsrapport 2015 - pdf

Pressemelding - Årsresultat 2015 pdf

Presentasjon - Årsresultat 2015 - Olaug Svarva pdf

Porteføljeoversikt per 31.12.2015