Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

- Vi er utålmodige

Folketrygdfondet har klare forventninger til oppdrettsnæringen. - Vi tror på næringen og vil bidra med kapital, men det er utfordringer som må løses. Vi er utålmodige, sier Olaug Svarva.

Onsdag 21. mai innledet Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva på Cermaqs bærekraftseminar 2014.

Hun la vekt på at oppdrettsnæringens utfordringer, som lus, sykdom, rømming, fôr og forurensning, er langsiktige utfordringer som krever langsiktige løsninger.

- Vi har god erfaring fra vår dialog med selskapene, og vi ser høy grad av realitetsorientering i oppdrettsnæringen. Selskapene har kommet langt, spesielt når det gjelder tiltak og rapportering på flere områder. Fortsatt er det imidlertid store utfordringer som må håndteres. Vi forventer langsiktige mål, konkrete tiltak og prioriteringer fra selskapenes side, sa Olaug Svarva.

Langsiktige eiere, store enheter

Fordi aksjemarkedet kan være kortsiktig i sine vurderinger og valg, mener Folketrygdfondets adm. direktør at det er et fortrinn for oppdrettsnæringen med store, aktive og langsiktige eiere.

- På kort sikt kan lavere vekst være nødvendig for å sikre langsiktig verdiskaping, sa Olaug Svarva.

Hun tok i innlegget også til orde for samarbeid og større enheter i oppdrettsnæringen, og mener at det vil gi grunnlag for bedre løsninger på næringens utfordringer.

Se adm. direktør Olaug Svarvas presentasjon her

Se også opptak av seminaret på Cermaqs hjemmeside.

Fiskeoppdrett er ett av områdene Folketrygdfondet arbeider spesielt med i 2014, les mer om dette her