Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Vi kan virke disiplinerende

Ved inngangen til årets generalforsamlingssesong legger styreleder Erik Keiserud vekt på at Folketrygdfondet skal være en aktiv og ansvarlig eier.

- Vi tror at vi ved å være en aktiv og ansvarlig eier og kreditor kan virke disiplinerende på selskapene vi er investert i, sier Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud.

Onsdag 7. mars 2012 inviterte Folketrygdfondet til sin tradisjonelle årsmiddag.

-Parallelt med oppmerksomheten om å skape meravkastning gjennom aktiv forvaltning, legges det mye arbeid i utøvelsen av vår eier- og kreditorposisjon i selskapene, understreket Erik Keisrud i sin tale til årsmiddagen.

-Hvordan utøver vi så dette aktive eierskapet? Vi kan ikke sitte i styrene, men vi søker å påvirke selskapene gjennom deltagelse på generalforsamlinger og bedriftsforsamlinger, engasjement i og overfor valgkomitéer og dialog med selskapers administrasjon og styre.

Dokumentere forventningene

-For å tydeliggjøre vår rolle vurderer vi nå å utvikle metoder for å fortelle hva vi forventer av selskapene i forhold til områder som anti-korrupsjon og klima, sa Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud.

Folketrygdfondets styre har foran årets generalforsamlingssesong vedtatt å legge vekt på følgende områder:

Styresammensetning: Folketrygdfondet vil kreve at styrene skal ha riktig og relevant praksis i forhold til selskapets virksomhet.

Valgkomité: Som aksjonær ønsker Folketrygdfondet å ta aktivt del i sammensetningen av selskapenes styrer gjennom innspill til, og deltakelse i, valgkomiteer.

Lederlønnsordninger: Dette er et aktuelt tema som også Folketrygdfondet som eier og investor vil ha en mening om.

Emisjonsfullmakter: Folketrygdfondet vil holde fast ved at en generell emisjonsfullmakt ikke bør være større enn ti prosent av kapitalen.

Balansegang

-I vår dialog med selskapene stiller vi oftest spørsmål fremfor å stille krav eller fortelle selskapene hvordan de skal drive virksomheten. Av og til kan vi være fristet til en mer resultatorientert type dialog og være mer krevende med hva vi forventer. Men i så fall risikerer vi å gå utover vår rolle som finansiell aktør. Dette er en balansegang som av og til kan være vanskelig. Som en ryddig og forutsigbar finansiell investor må vi imidlertid vokte oss vel for å krysse grensen og gå inn på styrenes ansvarsområder, sa Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud.