Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Viktig arena

Folketrygdfondet bruker generalforsamlingene som viktig arena for eierskapsutøvelsen. Våre stemmeforklaringer blir publisert fortløpende.

- Vi gjør et grundig forarbeid foran hver generalforsamling, og vi møter personlig på generalforsamlingene i norske selskaper vi har investert i. Dette er en viktig arena for Folketrygdfondets eierskapsutøvelse, fastslår aksjedirektør Nils Bastiansen.
 
De gangene Folketrygdfondet stemmer mot et forslag som er fremmet av styret i et selskap, vil det bli gitt en begrunnelse på generalforsamlingen. Stemmeforklaringen vil deretter bli offentliggjort her på hjemmesiden.
 
- Det er viktig at vi som investor bruker generalforsamlingene til å gi uttrykk for våre synspunkter og krav til selskapene. Generelt mener vi å se en positiv utvikling, og vi opplever at det over tid er blitt færre generalforsamlingssaker der vi må stemme mot styrenes forslag, sier Nils Bastiansen.
 
Se Folketrygdfondets stemmeforklaringer her