Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Viktig at vårt styre har bred kompetanse

Det er viktig at en ny oppnevningspraksis ikke medfører en svekket forankring av Folketrygdfondets virksomhet blant allmenheten, myndigheter og finansmarkedet, skriver styreleder Erik Keiserud og adm. direktør Olaug Svarva i høringssvar til Finansdepartementet.

Finansdepartementet sendte 18. mai 2012 ut høringsbrev med forslag til enkelte endringer i styreordningen i Folketrygdfondet.

- Det har vært praksis for at fem av styrets medlemmer oppnevnes etter forslag fra stortingsgruppene til de politiske partiene i tråd med styrkeforholdet på Stortinget. Denne praksisen foreslås avviklet, og i den sammenheng synes det også hensiktsmessig at antall styremedlemmer reduseres fra ni til syv. Videre mener Folketrygdfondet det er en fordel å etablere en ordning med fast møtende varamedlemmer i stedet for personlige varamedlemmer. På den måten sikres informasjonstilfang og kontinuitet bedre enn ved personlige varamedlemmer, heter det i høringsuttalelsen fra Folketrygdfondet sendt 15. august.

Ikke svekk forankringen

Samtidig advarer styreleder Erik Keiserud og adm. direktør Olaug Svarva mot å svekke forankringen av Folketrygdfondets virksomhet blant allmenheten, myndigheter og i finansmarkedet.

- Folketrygdfondet har en samfunnsoppgave som ansvarlig forvalter av fellesskapets midler, og departementet bør også ved oppnevningen sikre at styremedlemmene har generell forståelse for Folketrygdfondets samfunnsoppdrag….Det er således viktig at styret samlet har bred erfaring og helhetlig kompetanse relatert til alle sider av Folketrygdfondets virksomhet, herunder samfunnsmessig forståelse, heter det i høringsuttalelsen fra Folketrygdfondet.

Høring - forslag til enkelte endringer i styreordningen i Folketrygdfondet