Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Vil se på NUES-anbefalingen

- NUES-anbefalingen har betydd mye for norsk næringsliv. Nå ser vi at anbefalingen bør fornyes for å holde følge med den utviklingen den selv har bidratt til, sier adm. direktør Olaug Svarva.

Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ble sendt på høring 25. juni i år. I høringsuttalelsen slutter Folketrygdfondet seg i hovedsak til de foreslåtte endringene, og kommer i tillegg med konkrete forslag om å videreutvikle og utdype to punkter i anbefalingen:

- Valgkomiteens arbeid
- Styrets håndtering av samfunnsansvar

Gjennomgang

I tillegg tar Folketrygdfondet til orde for en gjennomgang av NUES-anbefalingen.

- En overordnet generell betraktning er imidlertid at NUES-anbefalingen trenger en kritisk gjennomgang og fornyelse for å reflektere status i de selskapene som har god eierstyring og selskapsledelse. Vår erfaring er at den positive utviklingen som har funnet sted i selskapenes styrer og ledelse ikke fremkommer av NUES-anbefalingen, skriver Folketrygdfondet i sin høringsuttalelse.

Les Folketrygdfondets høringsuttalelse her