Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

OM RAPPORTERING


RAPPORTERING I 2020

Årsresultat 2019: Publisert 25.02.20 kl 10.30.

1. kvartal: Publisering 04.05.20 kl 10.30. Ikke pressekonferanse.

2. kvartal: Pressekonferanse og publisering 25.08.20 kl 10.30. Redaksjoner som ønsker det, kan få tilgang til materialet ved fremmøte fra kl 10.00, med sperrefrist til kl 10.30.

3. kvartal: Publisering 27.10.20 kl 10.30. Ikke pressekonferanse.

Samtlige rapporter fra Folketrygdfondet er tilgjengelige i PDF-format. Se meny til høyre.

Folketrygdfondets årsrapport (unntatt regnskapet, som kun er tilgjengelig i PDF-versjonen) trykkes i tillegg opp og distribueres på papir. Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt, ta kontakt med oss på folketrygdfondet@ftf.no

Samtidig med årsrapporten publiseres:

 • Fullstendige porteføljeoversikter oppdatert per 31.12.
 • GIPS-rapport
 • Månedlige avkastningstall for Statens pensjonsfond Norge

Samtidig med kvartalsrapportene publiseres:

 • Oppdatert oversikt over de ti største aksjepostene og de ti største obligasjonsbeholdningene

Eierrapportering på nett

I tillegg til den årlige oppsummeringen av Folketrygdfondets eierskapsutøvelse som blir gitt i årsrapporten, vil vi på hjemmesiden løpende rapportere om:

 • Dialoger med selskapene i forbindelse med spesielle hendelser, saker eller temaer.
 • Generalforsamlinger i norske selskaper der vi stemmer mot styrets forslag.
 • Folketrygdfondets representanter i valgkomiteer, bedriftsforsamlinger og representantskap.
 • Fokusområder som vi velger å arbeide spesielt med.

Se Folketrygdfondets eierrapportering på nett her.