Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

OM RAPPORTERING

Folketrygdfondet legger frem fire rapporter årlig: Første, andre og tredje kvartal og årsresultat. I årsrapporten inkluderes en samlet oversikt over Folketrygdfondets eierskapsutøvelse i løpet av kalenderåret.

 

RAPPORTERINGER 2019

Årsresultat 2018: 28.02.19 kl 10.30
Publiseres på nett samtidig med pressekonferanse kl 10.30. Redaksjoner som ønsker det kan få tilgang til materialet ved å møte opp en halvtime før.

1. kvartal 2019: 30.04.19 kl 10.30
Ikke pressekonferanse. Resultatene publiseres på nett.

2. kvartal 2019: 27.08.19 kl 10.30
Publiseres på nett samtidig med pressekonferanse kl 10.30. Redaksjoner som ønsker det, kan få tilgang til materialet ved å møte opp en halvtime før.

3. kvartal 2019: 31.10.19 kl 10.30
Ikke pressekonferanse. Resultatene publiseres på nett.
 

Samtlige rapporter fra Folketrygdfondet er tilgjengelige i PDF-format. Se meny til høyre.

Folketrygdfondets årsrapport (unntatt regnskapet, som kun er tilgjengelig i PDF-versjonen) trykkes i tillegg opp og distribueres på papir. Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt, ta kontakt med oss på folketrygdfondet@ftf.no

Samtidig med årsrapporten publiseres:

 • Fullstendige porteføljeoversikter oppdatert per 31.12.
 • GIPS-rapport
 • Månedlige avkastningstall for Statens pensjonsfond Norge

Samtidig med kvartalsrapportene publiseres:

 • Oppdatert oversikt over de ti største aksjepostene og de ti største obligasjonsbeholdningene

Eierrapportering på nett

I tillegg til den årlige oppsummeringen av Folketrygdfondets eierskapsutøvelse som blir gitt i årsrapporten, vil vi på hjemmesiden løpende rapportere om:

 • Dialoger med selskapene i forbindelse med spesielle hendelser, saker eller temaer.
 • Generalforsamlinger i norske selskaper der vi stemmer mot styrets forslag.
 • Folketrygdfondets representanter i valgkomiteer, bedriftsforsamlinger og representantskap.
 • Fokusområder som vi velger å arbeide spesielt med.

Se Folketrygdfondets eierrapportering på nett her.

For pressen

Folketrygdfondet inviterer til pressekonferanse ved fremleggelse av

 • årsresultat
 • 2. kvartal

Pressekonferansene holdes kl 10.30, men redaksjoner som ønsker det, kan få tilgang til materialet ved å møte opp en halvtime før.

Rapportene for 1. og 3. kvartal publiseres på hjemmesiden og varsles samtidig gjennom pressemelding.

Folketrygdfondet skal utarbeide offentlige kvartals- og årsrapporter om forvaltningen av fondsmidlene. Ved utarbeidelsen skal det legges til grunn at det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvalteroppdraget.

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge