Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

PRESSESENTER

PRESSEKONTAKT

Kommunikasjonsdirektør Marika Burvald
Pressetelefon: 406 77 667
E-post: marika.burvald@ftf.no   

 

PRESSEBILDER
 

      

Administrerende direktør
Kjetil Houg
Foto: Jarle Nyttingnes
Stort bilde (TIF, 138MB)

 

 

Administrerende direktør
Kjetil Houg
Foto: Jarle Nyttingnes
Stort bilde (JPG, 4MB)

                                            

Direktør aksjer
Nils Bastiansen   
Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven  

Stort bilde - .jpg (4MB)              

 

Direktør renter
Jørgen Krog Sæbø 
Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven  

Stort bilde - .jpg (13MB)


Kommunikasjonsdirektør
Marika Burvald
Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven  

Stort bilde - .jpg (8MB)       

 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI


Folketrygdfondet forvalter fellesskapets finansielle verdier, og vi skal være åpne om vår virksomhet og tilgjengelige for media og offentlighet.

Samtidig har vi begrensninger på hva vi kan kommentere:

  • Som finansiell investor kan vi ikke være åpne om alle løpende forretningsmessige vurderinger.
  • Som stor aktør må vi unngå å misbruke vår markedsmakt til å snakke kurser opp eller ned.
     

OFFENTLIG POSTJOURNAL


Folketrygdfondet er som et statlig særlovsselskap omfattet av offentlighetsloven (Offl.) § 2.

Vår postjournal er tilgjengelig etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret i forhold til relevante bestemmelser om taushetsplikt.

Begjæringer om innsyn i dokumenter vil bli behandlet så raskt vi klarer, men vi gjør oppmerksom på at det må beregnes noen dagers saksbehandlingstid. Eventuelle avslag vil bli begrunnet med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget.

Vi gjør oppmerksom på at dokumenter som angår Folketrygdfondets kapitalforvaltning gjennom Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond, er unntatt offentlighet gjennom offentlegforskrifta §1 tredje ledd b. Her fastslås det at offentlighetsloven ikke gjelder for «dokument knytte til formuesforvaltning hos rettssubjekt som har slik forvaltning som føremål».