Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

RAMMEVERK

Finansdepartementet eier Folketrygdfondet og gir forvaltningsoppdragene. Det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier og kapitalforvalter.

Lov om Folketrygdfondet fastslår at Folketrygdfondet skal forvalte Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. Kapitalen er satt som innskudd i Folketrygdfondet, og investeringene gjøres i Folketrygdfondets navn.

Folketrygdfondet skal også utføre andre forvaltningsoppdrag gitt av Finansdepartementet.

 

Styringsstrukturen
 

LOVER

Vedtatt av Stortinget:

 

MANDATER

Fastsatt av Finansdepartementet:

 


Særlige bestemmelser

Folketrygdfondet skal følge regnskapslovens bestemmelser for store foretak, og skal utarbeide årsregnskap etter regnskapslovens bestemmelser. Forskrift om årsregnskap m.m. for  Folketrygdfondet fastsetter imidlertid både unntak og tillegg.

Gjennom forskriften ble Folketrygdfondet fra og med regnskapsåret 2012 pålagt å anvende internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Folketrygdfondet er fra og med regnskapsåret 2012 pålagt å utarbeide kvartalsregnskap som minst skal omfatte investeringsporteføljen i Statens pensjonsfond Norge.