Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

RAMMEVERK

Finansdepartementet eier Folketrygdfondet og gir forvaltningsoppdragene. Det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier og kapitalforvalter.

Lov om Folketrygdfondet fastslår at Folketrygdfondet skal forvalte Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. Kapitalen er satt som innskudd i Folketrygdfondet, og investeringene gjøres i Folketrygdfondets navn.

Folketrygdfondet skal også utføre andre forvaltningsoppdrag gitt av Finansdepartementet.

 

Styringsstrukturen
 

LOVER

Vedtatt av Stortinget:

 

MANDATER

Fastsatt av Finansdepartementet:

 


Særlige bestemmelser

Folketrygdfondet skal følge regnskapslovens bestemmelser for store foretak, og skal utarbeide regnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd med de tillegg og unntak som følger av regnskapsloven og bestemmelser om årsregnskap mv. for Folketrygdfondet.

Gjennom forskriften ble Folketrygdfondet fra og med regnskapsåret 2012 pålagt å anvende internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Folketrygdfondet er fra og med regnskapsåret 2020 pålagt å utarbeide halvårlig regnskap som minst skal omfatte investeringsporteføljen i Statens pensjonsfond Norge.