Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

STATENS PENSJONSFOND NORGE

  • Statens pensjonsfond Norge er plassert som kapitalinnskudd i Folketrygdfondet.
  • Kapitalen forvaltes av Folketrygdfondet innenfor de rammene Finansdepartementet har gitt gjennom mandatet.
  • Folketrygdfondet tar sine investeringsbeslutninger på selvstendig grunnlag innenfor mandatets rammer.
  • Statens pensjonsfond Norge er et "lukket fond". Det vil si at det ikke tilføres nye midler, men at avkastningen legges til fondet.