Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Styret

 • Siri Teigum

  Leder, Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015 og styreleder fra 16. mai 2017. Siri Teigum er partner i advokatfirmaet Thommessen, hvor hun leder firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett. Siri Teigum er styremedlem i Gyldendal ASA. Hun har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo og EU-rett fra College of Europe.
 • Bjørn Østbø

  Nestleder, Tertnes

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2017. Bjørn Østbø er siviløkonom og har høyere avdelings eksamen fra Norges Handelshøyskole. Østbø driver egen investerings- og rådgivningsvirksomhet. Østbø er styreleder i Norwegian Finans Holding AS og styremedlem bl.a. i Helse Bergen, SIVA og Universitetet i Bergen. Han var administrerende direktør i Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon 2017-18. Han har tidligere bl.a. vært konserndirektør i DNB og administrerende direktør i Vital Forsikring og Vital Eiendom, og direktør og partner i First Securities.
 • Marianne Hansen

  Steigen

  Oppnevnt som styremedlem til Folketrygdfondets styre i 2010. Marianne Hansen er banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hansen har tidligere vært økonomileder i Steigen kommune og avdelingsdirektør i Finansdepartementet.
 • Liselott Kilaas

  Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2017. Liselott Kilaas er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og Master of Business Administration fra IMD i Lausanne i Sveits. Hun sitter i styret i DnV GL, Norsk Hydro og Orkla samt i de svenske børsnoterte selskapene Nobina AB og Peab AB. Hun har tidligere sittet 12 år i Hovedstyret i Norges Bank. Liselott Kilaas har internasjonal erfaring fra ulike lederposisjoner, de siste 10 årene i Aleris, skandinavisk helse og omsorgsforetak, hvorav de siste tre årene som konsernsjef.
 • Renate Larsen

  Tromsø

  Oppnevnt som styremedlem fra 1. januar 2013. Renate Larsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun er adm. direktør i Norges sjømatråd og styreleder i Helse Nord RHF og Hålogaland Teater. Larsen har hatt lederroller i sjømatnæringen i 20 år, og har erfaring fra styreverv blant annet fra ulike selskaper i Lerøy-konsernet og som styremedlem i Nofima og NHO Troms og Svalbard.
 • Einar Westby

  Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015. Einar Westby er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han driver egen rådgivningsvirksomhet og er også styremedlem i GIEK Kredittforsikring AS og Norvestor Equity AS. Westby har tidligere vært styreleder i PricewaterhouseCoopers AS, hvor han var partner til 2009.
 • Hans Aasnæs

  Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015. Hans Aasnæs er sivilagronom fra Norges landbrukshøyskole og autorisert finansanalytiker (AFA), og har i tillegg høyere avdelings eksamen fra Norges Handelshøyskole. Aasnæs er CEO i Western Bulk. Før dette var han Senior Vice President i Umoe Group med styreverv i flere av gruppens datterselskaper. Fra 2005 til 2013 var han CEO i Storebrand Asset Management, og hadde flere stillinger i Storebrand fra 1994 til 2005. Hans Aasnæs er styremedlem i Statskog, Investinor, Nordic Trustee ASA og Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
 • Trond M. Døskeland

  Fast varamedlem, Bergen

  Oppnevnt som fast møtende varamedlem fra 1. januar 2013. Trond M. Døskeland er professor ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Døskeland fullførte sin doktorgrad i 2007. Han sitter også i styret for Finansmarkedsfondet.
 • Christine Tørklep

  Fast varamedlem, Nesoddtangen

  Oppnevnt som fast møtende varamedlem fra 1. desember 2017. Christine Tørklep har utdanning som høyskoleingeniør i miljøteknikk fra Universitetet i Agder, MSc Environmental Strategy fra University of Surrey, og MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hun er leder for forretningsutvikling i Denofa AS, styreleder i Teta Vannrensing AS, styremedlem i Statskog SF, Greenstat AS og Teknologirådet. Christine Tørklep har tidligere jobbet som analytiker, porteføljeforvalter og leder for bærekraftige investeringer i Storebrand Kapitalforvaltning, daglig leder i REvise AS, Key Account Manager i Norsk Gjenvinning og rådgiver i Norsas AS.
 • Aleksander Smerkerud

  Ansatterepresentant

  Valgt som ansattevalgt styremedlem fra 2018. Aleksander Smerkerud har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2009, og er økonomikonsulent i avdeling for økonomi og risikostyring. Han er utdannet siviløkonom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap med mastergrad i økonomi og administrasjon.
 • Tine Fossland

  Ansatterepresentant observatør

  Valgt som ansatterepresentant vara i styret i 2016 og har vært ansatterepresentant observatør siden 2017. Tine Fossland har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2015, og er porteføljeforvalter i aksjeavdelingen. Hun har tidligere jobbet som senioranalytiker for ansvarlige investeringer i samme avdeling. Før Fossland startet i Folketrygdfondet, jobbet hun som konsulent i PwC og EY. Fossland er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, med mastergrad i finansiell økonomi. Hun har også en mastergrad i bærekraftig utvikling fra HEC Paris.
 • Joakim Kvamvold

  Ansatterepresentant vara

  Valgt som ansatterepresentant vara i styret i 2018. Joakim Kvamvold har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2015, og er finansanalytiker i avdelingen for operasjoner og IT. Han har tidligere jobbet som analytiker i KLP Kapitalforvaltning og som risikoanalytiker i BN Bank. Kvamvold har en mastergrad i finansiell økonomi fra NTNU og fullførte i 2015 sin doktorgrad i samfunnsøkonomi ved samme universitet.