Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Temaartikler

Viser fra 16 til 30 av totalt 42 artikler
 • 15.08.16

  Utlån av verdipapirer gir mer likvide markeder

  Utlån av verdipapirer bidrar til velfungerende kapitalmarkeder med bedre likviditet. Samtidig er utlånsmarkedet i Norge blant de minste i Norden.
 • 18.05.16

  Behold kvartalsrapporteringen

  Et EU-direktiv åpner for at medlemslandene ikke lenger kan kreve kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper. Dette vil også måtte tilpasses norske forhold. Folketrygdfondet oppfordrer imidlertid selskapene til fortsatt å publisere kvartalsrapporter.
 • 12.04.16

  Krevende balansekunst

  Anerkjente økonomer peker på at Norge står godt rustet til å møte nedgangstider. En stor statlig sparebøsse og konsumentenes lånemuligheter trekkes frem som stabilisatorer når lave oljepriser og økende arbeidsledighet preger nyhetsbildet. Men det er en kunst å balansere kortsiktig stimulans opp mot langsiktig verdiskaping i en uoversiktlig verden med sterke interessegrupper.
 • 13.01.16

  Ikke glem obligasjonseierne

  Oljeprisfallet har rammet norsk økonomi, og særlig oljeserviceindustrien. Det er kjent at selskapene diskuterer den utfordrende situasjonen med aksjonærer, banker og eventuelle garantiinstitusjoner. Like god oppleves ikke alltid diskusjonen knyttet til obligasjonsgjelden å være. Noen initiativer har vært tatt, og dette har vist at behovet for en omforent holdning med obligasjonseierne absolutt er tilstede, skriver Lars Tronsgaard i en kronikk i Dagens Næringsliv.
 • 12.01.16

  Overraskende lite mislighold

  Olje- og råvareprisfallet rammer hardt. Flere selskaper vil oppleve sviktende inntjening og likviditet i 2016, med økt mislighold og flere restruktureringssituasjoner som resultat, skriver Lars Tronsgaard i en kronikk i Finansavisen.
 • 06.01.16

  - Viktig å løse lakselusutfordringene

  - For å ivareta langsiktig verdiskaping i laksenæringen på best mulig måte, er det viktig at utfordringene knyttet til biologi og lus løses, sier Folketrygdfondets Ann Kristin Brautaset til nettavisen IntraFish.
 • 25.11.15

  Langsiktighetens fallgruver

  Finanskrisens tredje bølge treffer hardest de som trodde de høye råvareprisene ville vare evig. Utfordringen nå er å skjønne hvor mye av nedturen som er midlertidig.
 • 25.11.15

  Langsiktighetens fallgruver

  "Hvis Folketrygdfondet skal dra nytte av et langsiktig perspektiv i forvaltningen av fellesskapets midler, må vi se forskjell på sykliske svingninger og strukturelle endringer. I tillegg gjenstår en krevende gjennomføring i møte med fristelser og motkrefter." Det skriver sjeføkonom Thomas Ekeli i en kronikk i Finansavisen.
 • 02.11.15

  - Handler ikke bare om å være ansvarlig og etisk, men også om lønnsom drift

  Å ha gode strategier for miljø, samfunn og selskapsstyring handler ikke bare om å være god og snill. Mangel på tiltak kan slå rett ut på det økonomiske resultatet, skriver Nils Bastiansen og Tine Fossland i et innlegg i Dagens Næringsliv.
 • 19.10.15

  Økt porteføljerisiko ved populære billigfond?

  Når flere velger passiv forvaltning, er det flere som tar prisingen for gitt og færre aktive som analyserer prisingen av den enkelte aksje. Mulige konsekvenser er at aksjeprisene ikke lenger reflekterer de underliggende verdiene hos selskapene eller at risikoen kan øke. Kronikk av Folketrygdfondets Joakim Kvamvold og NTNU-professor Snorre Lindset i Dagens Næringsliv.
 • 18.09.15

  Utbytte ivaretar langsiktig verdiskaping best

  Folketrygdfondets direktør for aksjer Nils Bastiansen og assisterende direktør for aksjer Ann Kristin Brautaset er aktuell med en kronikk i Finansavisen i dag. "Styrets oppgave er først og fremst å utforme selskapets langsiktige strategi, risikoprofil og mål for kapitalstruktur" skriver Bastiansen og Brautaset i kronikken.
 • 09.09.15

  Risikopremier i norsk kreditt

  Artikkelen er skrevet av Jørgen K. Sæbø, porteføljeforvalter i Folketrygdfondet.
 • 13.08.15

  - Utlån av verdipapirer bidrar til velfungerende markeder

  Direktør for Folketrygdfondets treasury-avdeling, Jørgen Krog Sæbø, er aktuell med en kronikk i Kapital i dag. "Utlån av verdipapirer er noe Folketrygdfondet har drevet med lenge, i tillegg til å investere i aksjer og obligasjoner i Norge og Norden. Slikt utlån er en kilde til ekstrainntekter, men bidrar også til velfungerende kapitalmarkeder," forklarer Krog Sæbø i kronikken.
 • 20.07.15

  Om dekomponering av kredittrisikoen i det norske obligasjonsmarkedet

  Artikkelen forfattet av Jørgen Krog Sæbø er publisert i Journal of Fixed Income med tittelen: "The Credit Spread Puzzle Does Exist – But Is It Really a Puzzle?"
 • 03.06.15

  - Presise låneavtaler er viktig

  I en kronikk i Finansavisen skriver Folketrygdfondets viseadministrerende direktør Lars Tronsgaard at det kraftige fallet i oljeprisen får flere obligasjonseiere til å finne frem låneavtalene på nytt. I urolige tider må obligasjonseierne ivareta sine rettigheter dersom selskapene misligholder lånebetingelsene, derfor er presise låneavtaler viktig.
Viser fra 16 til 30 av totalt 42 artikler