Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

- Handler ikke bare om å være ansvarlig og etisk, men også om lønnsom drift

Å ha gode strategier for miljø, samfunn og selskapsstyring handler ikke bare om å være god og snill. Mangel på tiltak kan slå rett ut på det økonomiske resultatet, skriver Nils Bastiansen og Tine Fossland i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Debattinnlegg av Nils Bastiansen og Tine Fossland i Dagens Næringsliv 02.11.15

Volkswagens manipulering av utslippstall gjorde at markedet mistenkte svak styringskultur i selskapet, og aksjekursen falt kraftig. TeliaSonera har fått dårligere kredittratinger etter korrupsjonsbeskyldningene. I oppdrettsnæringen har luseproblemet ført til økte kostnader, tapte inntekter og svakere resultater.

Det å håndtere faktorer knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring handler ikke bare om å være ansvarlig og etisk. Det handler også om å oppnå gode økonomiske resultater og lønnsomme arbeidsplasser. Vi er opptatt av at selskapene har kontroll på forretningskritiske problemstillinger: Driver selskapet lakseoppdrett, må det ha en god strategi for å bekjempe lus, ellers kan det påvirke det økonomiske resultatet.

Folketrygdfondets oppdrag er å sikre god avkastning over tid. For å lykkes, er vi avhengig av at selskapene skaper verdier. Selskapene må identifisere, forstå og håndtere risikoer og muligheter. Vår erfaring er at selskaper som er herre i eget hus har større mulighet til å bli dagens og morgendagens aksjevinnere.

Mangelen på virksomme tiltak gjør oppdrettsselskapene mindre lønnsomme. Fokus på bærekraft er avgjørende for at bransjen skal lykkes. Derfor venter vi utålmodig på at tiltak og tilhørende finansielle effekter skal betrygge oss om at utfordringen tas tilstrekkelig på alvor. Dette er vi tydelige på i dialogen med selskapene.