Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Shortsalgregisteret: Spekulasjon eller sikring?

Mer åpenhet rundt shortsalg er bra for finansmarkedene. Det nye shortsalgregisteret som trådte i kraft ved nyttår er et steg i riktig retning, men man må være bevisst hvilken informasjon registeret gir.

Spekulasjon eller sikring?

Jørgen Krog Sæbø, direktør treasury
Kronikk i Dagens Næringsliv 26.01.17

Mer åpenhet rundt shortsalg er bra for finansmarkedene. Det nye shortsalgregisteret som trådte i kraft ved nyttår er et steg i riktig retning, men man må være bevisst hvilken informasjon registeret gir.

Fra nyttår av vil investorer som selger short norske aksjer (i tillegg til statsobligasjoner og kredittderivater) over en terskelverdi måtte rapportere dette inn til Finanstilsynet, som igjen sammenfatter og offentliggjør dette i det såkalte shortsalgregisteret. Dette er reguleringer som kommer fra EU, og blant annet er ment å skape åpenhet rundt en del av finansmarkedet som tidligere ikke har vært så gjennomsiktig.

Registeret viser, i tillegg til de største enkeltshortposisjonene, også hvor stor andel av totalt utestående i de enkelte aksjene som er solgt short.

Vi i Folketrygdfondet er generelt positive til tiltak som skaper mer gjennomsiktighet og åpenhet i finansmarkedene, og dette registeret er således et positiv tiltak for å skape mer informasjon om aksjer som er solgt short i det norske markedet. Men en må samtidig være varsom med å tolke denne informasjonen som utelukkende spekulering i kursfall i de rapporterte navnene. Vi har tidligere påpekt at ikke alle aksjer som selges short blir brukt til direkte spekulering på kursfall, det vil si at en investor selger aksjene short fordi han eller hun utelukkende har et negativt syn på aksjen.

Mange av shortsalgene skjer i forbindelse med ulike sikringsforretninger og andre strategier som ikke nødvendigvis har noe med spekulering på kursfall å gjøre.

At det er en stor andel av aksjene som er solgt short, betyr ikke nødvendigvis at det er mange investorer som har et negativt syn på aksjen.

For at en aksje skal kunne selges short, må det først lånes inn fra en annen investor til en lånerente. En aksje som brukes til direkte spekulering på kursfall, har ofte en høy lånerente og/eller er vanskelig å låne i lånemarkedet. Disse størrelsene er mer hensiktsmessige å bruke som indikator på om en aksje er preget av høy grad av spekulasjon på kursfall, enn hvor stor andel av aksjen som er solgt short. Ofte er det en positiv sammenheng mellom disse størrelsene, men den er ikke entydig.

Topp 10-listen over de navnene som per nå har størst andel solgt short ifølge registeret, preges av navn som nettopp har høy lånerente og er vanskelige å låne i lånemarkedet. Men to av navnene som ligger ganske høyt opp på listen, Marine Harvest og Subsea 7, preges ikke av dette og er eksempler på at det å komme høyt opp på denne listen ikke er ensbetydende med spekulasjon på kursfall.

Årsaken til at disse to aksjene kommer høyt opp på listen er at en stor andel av aksjene er solgt short som følge av en sikringsforretning i forbindelse med investering i konvertible obligasjoner utsted av selskapet. En konvertibel obligasjon er en obligasjon som kan konverteres til aksjer i selskapet og har således også litt aksjerisiko i tillegg til ren obligasjonsrisiko.

En viktig investorbase for denne type obligasjoner er internasjonale hedgefond. Deres strategi er å kjøpe disse konvertible obligasjonene og samtidig sikre seg mot den innebygde aksjerisikoen ved å selge short noen aksjer (en såkalt konvertibel arbitrasje-strategi). De har således ikke nødvendigvis et negativt syn på aksjen, snarere et positivt syn (siden de er villig til å gi selskapet lån), men de bruker shortsalg som en del av en større strategi for å sikre seg mot uønsket risiko.

Uten denne muligheten til å sikre seg, ville disse investorene trolig ikke investert i konvertible obligasjoner, og selskapene ville gått glipp av en viktig finansieringskilde for å skape videre vekst og arbeidsplasser.