Folketrygdfondet skal utrede ny kapitalforvaltningsenhet i Tromsø

Finansdepartementet ber Folketrygdfondet om å utrede enhet for kapitalforvaltning i Tromsø. - En tillitserklæring til Folketrygdfondet som forvalter og kompetansemiljø, sier Folketrygdfondets adm.dir. Kjetil Houg.
Image
Kjetil Houg
Kjetil Houg. Foto: Jarle Nyttingnes

Finansdepartementet ber Folketrygdfondet utrede et mulig oppsett av en kapitalforvaltningsenhet i Tromsø med Folketrygdfondet som forvalter. Initiativet var først varslet i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2022.

- Vi ser på dette som en tillitserklæring til Folketrygdfondet som forvalter og kompetansemiljø, og skal klare å levere et godt svar til Finansdepartementet innen fristen 15. september 2023, sier adm.dir. i Folketrygdfondet, Kjetil Houg.

Folketrygdfondet var representert i en arbeidsgruppe som høsten 2022 anbefalte at enheten i Tromsø skulle ha unoterte selskaper som investeringsunivers, og at enheten skulle ligge under Nærings- og fiskeridepartementet.

Et alternativ som arbeidsgruppen vurderte, var at forvaltningen legges til Folketrygdfondet, og at investeringsuniverset i så fall burde tilpasses Folketrygdfondets kompetanse, som hovedsakelig gjelder selskaper som er notert på børs. Finansdepartementet ber nå om en vurdering med Folketrygdfondet som forvalter, og ber blant annet om Folketrygdfondets vurdering av hvilke deler av noterte og unoterte markeder som kan være aktuelle.

- Det blir spennende å se hva vi kan få til som kan skape verdier for fellesskapet. Det er en viktig føring at en slik virksomhet skal unngå overlapp med de statlige investeringsaktivitetene som allerede er etablert, sier Kjetil Houg.

Share: