Pressesenter

Pressekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marika Nilsen
Pressetelefon: 406 77 667
E-post: marika.nilsen@ftf.no

Bilde
Kjetil Houg 2023 Foto Jarle Nyttingnes

Administrerende direktør
Kjetil Houg
Foto: Jarle Nyttingnes.
Last ned stort bilde her

Bilde
kjetil-houg-front

Administrerende direktør
Kjetil Houg
Foto: Jarle Nyttingnes
Last ned stort bilde her

Bilde
Karl Mathisen 2023 Foto Jarle Nyttingnes

Aksjedirektør
Karl Mathisen
Foto: Jarle Nyttingnes

Last ned stort bilde her

 

Bilde
Jørgen Krog Sæbø 2023 Foto Jarle Nyttingnes

Direktør renter
Jørgen Krog Sæbø 
Foto: Jarle Nyttingnes

Last ned stort bilde her

Kommunikasjonsstrategi

Folketrygdfondet forvalter fellesskapets finansielle verdier, og vi skal være åpne om vår virksomhet og tilgjengelige for media og offentlighet.

Samtidig har vi begrensninger på hva vi kan kommentere:

  • Som finansiell investor kan vi ikke være åpne om alle løpende forretningsmessige vurderinger.
  • Som stor aktør må vi unngå å misbruke vår markedsmakt til å snakke kurser opp eller ned.
     

Offentlig postjournal

Folketrygdfondet er som et statlig særlovsselskap omfattet av offentlighetsloven (Offl.) § 2.

Vår postjournal er tilgjengelig etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret i forhold til relevante bestemmelser om taushetsplikt.

Begjæringer om innsyn i dokumenter vil bli behandlet så raskt vi klarer, men vi gjør oppmerksom på at det må beregnes noen dagers saksbehandlingstid. Eventuelle avslag vil bli begrunnet med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget.

Vi gjør oppmerksom på at dokumenter som angår Folketrygdfondets kapitalforvaltning gjennom Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond, er unntatt offentlighet gjennom offentlegforskrifta §1 tredje ledd b. Her fastslås det at offentlighetsloven ikke gjelder for «dokument knytte til formuesforvaltning hos rettssubjekt som har slik forvaltning som føremål».

Del: