Statens fond i Tromsø: - Nordiske småselskaper er et godt egnet investeringsunivers

På forespørsel fra Finansdepartementet har Folketrygdfondet levert sine anbefalinger om investeringsuniverset, markedsvektet referanseindeks og mandat for Statens fond i Tromsø.
Bilde
Tromsø Folketrygdfondet

Folketrygdfondet presenterte i brev av 15. september 2023 ulike alternativer for valg av aksjeindeks for det nye fondet. Folketrygdfondet anbefaler nå å ta utgangspunkt i VINX Small Cap indeksen.

- Vi anbefaler at det nye fondet bør investere i nordiske noterte aksjer som ikke inngår i referanseindeksen til Statens pensjonsfond Norge. I dette brevet har vi blant annet sett nærmere på hvilken indeks som vil passe best. Det er viktig for oss at det nye fondet kan stå på egne ben og i minst mulig grad komme i konflikt med Statens pensjonsfond, sier administrerende direktør, Kjetil Houg.

Den foreslåtte referanseindeksen vil bestå av 344 nordiske småselskaper med en samlet markedsverdi på 1 506 milliarder kroner, justert for fri flyt. Den største sektoren vil være industri (28 prosent), etterfulgt av helse (25 prosent) og finans (21 prosent).  

- Nordiske småselskaper er et godt egnet investeringsunivers, legger Houg til.

Med markedsvekting av indeksen vil i underkant av halvparten være i svenske selskaper, deretter følger danske (22 prosent), finske (13 prosent), norske (9 prosent) og islandske (6 prosent) selskaper. Det nye fondet vil få en relativt lav eksponering mot norske aksjer. En viktig årsak til dette er at mange mindre norske selskaper allerede er omfattet av indeksen til Statens pensjonsfond Norge.

- Det vil ta tid å bygge opp en ny enhet for å forvalte Statens fond i Tromsø. Oppbyggingen av en portefølje vil starte først når tilstrekkelig nøkkelpersonell i Tromsø er på plass. Dette for å sikre at det nye teamet får et nært eierskap til oppdraget fra start, avslutter han.  

Les anbefalingen til Folketrygdfondet her: 

Del: