Historien

Hovedpunktene i Folketrygdfondets historie

Bilde
history-logo

Bilde
history-1967

Folketrygdfondet opprettes for å forvalte overskuddene i folketrygden


 

Folketrygden går etter hvert med underskudd, og 1979 blir derfor siste år med kapitaloverføring fra folketrygden til Folketrygdfondet

Bilde
history-1979

 

Bilde
history-1990

Forvaltingen av Folketrygdfondet var de første årene delt inn i fem distrikter som hver hadde sitt distriktsfondsstyre. I 1990 blir distriktsstyrene avviklet, og Folketrygdfondet blir direkte underlagt Finansdepartementet.


 

Statens pensjonsfond etableres som felles overbygning over Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") og Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet beholdes som navn på organisasjonen som forvalter Statens pensjonsfond Norge.

Bilde
history-2006

 

Bilde
history-2007

Folketrygdfondet får nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.


 

Folketrygdfondet blir omdannet til et særlovsselskap underlagt Finansdepartementet. Det blir med dette et tydeligere skille mellom kapitalen (Statens pensjonsfond Norge) og forvalteren av denne kapitalen (Folketrygdfondet).

Bilde
history-2008

 

Bilde
history-2009

Statens obligasjonsfond opprettes som et tiltak under finanskrisen. Forvaltningen legges til Folketrygdfondet. I 2013 ble det lagt frem en avviklingsplan for Statens obligasjonsfond, slik mandatet forutsetter.


 

Statens obligasjonsfond avvikles 19. september 2014, slik mandatet forutsatte. Finansdepartementet deler Folketrygdfondets vurdering av at nytten av tiltaket har vært stor, samtidig som kostnadene ved forvaltningen har vært moderate.

Bilde
history-2014

 

Bilde
1967-2017

Markering av at det er 50 år siden opprettelsen av Folketrygdfondet.


 

Statens obligasjonsfond gjenopprettes som et tiltak under konronapandemien. Forvaltningen legges til Folketrygdfondet.

Bilde
history-2020

 

Hele folkets sparemidler - Utviklingen av Folketrygdfondets rammebetingelser og virksomhet.

Av Tore Lindholt.

Del: