Generalforsamlinger

Folketrygdfondet stemmer på generalforsamlingene i selskapene vi har investert i. Stemmeforklaringer i saker der vi har stemt imot styrets forslag blir publisert her. I årsrapporten oppsummerer vi vår stemmegivning både i norske og øvrige nordiske selskaper.

Del: