Dette er Folketrygdfondet

Folketrygdfondet er en spesialisert kapitalforvaltningsorganisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet.

Folketrygdfondet er en ansvarlig, aktiv og langsiktig investor med mål om høyest mulig avkastning over tid.

Vi investerer med utgangspunkt i en referanseindeks bestående av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner, fordelt med 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.

Vi er Oslo Børs' største institusjonelle investor med en eierandel på ca. 5 prosent av det norske aksjemarkedet og ca 10 prosent av hovedindeksen.

 Statens pensjonsfond omfatter:

  • Statens pensjonsfond Norge (SPN), som forvaltes av Folketrygdfondet
  • Statens pensjonsfond utland (SPU), som forvaltes av Norges Bank

  

 

Del: