Generalforsamlinger

Folketrygdfondet stemmer på generalforsamlingene i selskapene vi har investert i. Stemmeforklaringer i saker der vi har stemt imot styrets forslag blir publisert her. I årsrapporten oppsummerer vi vår stemmegivning både i norske og øvrige nordiske selskaper.

11.03.22

Generalforsamling i Treasure ASA

På den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 15. mars 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sakene 8, 14 og 15 med følgende begrunnelse:
Les mer

Del: