Generalforsamling i Norwegian Air Shuttle ASA

På generalforsamlingen i Norwegian Air Shuttle den 25. mai 2022 vil Folketrygdfondet stemme mot sak 4 med følgende begrunnelse:

Sak 4: Rådgivende avstemming på rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Rapporten er basert på et program for godtgjørelse til ledende ansatte som kan føre til utstedelse av opptil fem prosent nye aksjer og maksimumstaket er satt høyt. Folketrygdfondet er positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi i tillegg at styrene setter et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Del: