Våre standarder

Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge.

Risikostyring

Folketrygdfondet har fastsatt prinsipper for verdivurdering, avkastningsmåling og styring, måling og kontroll av risiko som minst oppfyller internasjonale anerkjente standarder og metoder. Vi har rutiner for rapportering av risiko. Les mer i

 

Etiske retningslinjer og egenhandelsregler for Folketrygdfondets ansatte

Det er Folketrygdfondets ambisjon å stå for en beste praksis med hensyn til forretningsskikk og etisk standard i vår virksomhetsutøvelse. 

 

Prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet

Folketrygdfondet skal være en ansvarlig eier og kreditor, med formål om å levere best mulig avkastning over tid innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen.

 

 

Del: