STATENS OBLIGASJONSFOND

Statens obligasjonsfond (SOF) ble etablert i slutten av mars 2020 som følge av covid-19-pandemien. I 2021 har det vært begrenset aktivitet i SOF, og ved utgangen av 2021 var SOF investert i 89 lån utstedt av i alt 66 utstedere.

Statens obligasjonsfond (SOF) ble etablert 27. mars 2020 som et tiltak for å lette de store selskapenes tilgang til likviditet ved utbruddet av pandemien. Opprettelsen av SOF skulle bidra til likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet.

Finansdepartementets mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond og Lov om Statens obligasjonsfond ble gjort gjeldende, og Folketrygdfondet gjennomførte det første kjøpet i annenhåndsmarkedet samme dag. Ved oppstarten var fondet på 50 milliarder kroner.

Kapitalen i SOF økte i 2021 med 299 millioner kroner til 50,7 milliarder kroner etter at forvaltningskostnadene på 10 millioner kroner er trukket fra. Av dette var 8,3 milliarder kroner, som tilsvarer en andel på 16,3 prosent, investert i markedet. De øvrige midlene innenfor den
opprinnelige rammen på 50 milliarder kroner står på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank.
 
Avkastningen for den delen av SOF som er investert i markedet ble på 3,76 prosent i 2021. Finansdepartementet har ikke fastsatt noen referanseindeks for SOF.

Uroen i finansmarkedet som fulgte utbrud- det av pandemien avtok gradvis utover i 2020, og de store selskapenes tilgang til likviditet i obligasjonsmarkedet ble forbedret. SOF har derfor vært langt mindre aktiv i obligasjonsmarkedet i 2021 enn i 2020. Mens det i 2020 i alt ble kjøpt obligasjoner for 8,4 milliarder kroner, ble det i 2021 kjøpt obligasjoner for 0,7 milliarder kroner. Det var samtidig salg eller forfall på 0,8 milliarder i 2021, mens det tilsvarende var salg og forfall på 0,4 milliarder kroner i 2020.

Ved utgangen av 2021 var SOF investert i 89 lån utstedt av i alt 66 ulike utstedere.
 

Last ned årsrapporten 2021 og les artikkelen i sin helhet

Del: