På oppdrag for fellesskapet

For å lykkes med det oppdraget vi har fått, må vi ha medarbeidere med høy kompetanse, forretningsmessig forståelse, personlig integritet og respekt for Folketrygdfondets rolle.

Våre verdier ligger til grunn for rekruttering og videreutvikling av ansatte:

  • Kompetanse
  • Integritet
  • Initiativ
  • Omtanke
     

Vi  kombinerer lang erfaring fra markedene med analyse og omstillingsevne.

Vi er en resultatorientert organisasjon, med måloppfølging av hver enkelt medarbeider.

Vi legger stor vekt på at den enkelte medarbeider skal ha mulighet til å vedlikeholde og videreutvikle sin faglige plattform.

Lønnsbetingelsene er en kombinasjon av fast lønn, variabel lønn, pensjons- og forsikringsordninger.

Folketrygdfondet skal alltid opptre i tråd med beste praksis med hensyn til forretningsskikk og etisk standard.

Les Folketrygdgfondets etiske retningslinjer for ansatte, herunder egenhandelsregler

 

 

Del: