Dialog med selskapene

Vår ambisjon er at selskapene skal oppleve Folketrygdfondet som en konstruktiv og god eier. Vi skal stille krevende spørsmål om vesentlige forhold, og vi skal være tilgjengelig for selskapene.

Møter med selskapene er en sentral del av vår forvaltning og eierskapsutøvelse.

'Dialog' definerer vi som de tilfellene der vi ber om oppdatering, tilbakemelding, avklaring eller tiltak i en konkret sak eller innenfor et bestemt tema som vi ser har stor betydning for selskapet. I tabellen nedenfor viser vi hvilke dialoger Folketrygdfondet har med selskaper.

Se også Folketrygdfondets veiledninger til selskapene.
 

Dialoger i 2023

Per 31.12.2023

Selskaper notert i Norge og i de andre nordiske landene (Sverige, Danmark og Finland).

TemaTema i antall dialogerAntall selskaper        
 NorgeNordenNorgeNorden
Kapitalstruktur, finansielle mål og strategi131165515
Drift og markedsutvikling125295225
Styresammensetning281251
Lederlønn231201
Klima og miljø999479
Menneske- og arbeidstakerrettigheter272202
Bekjempelse av korrupsjon151131

Totalt antall dialogmøter Norge: 189
Totalt antall dialogmøter Norden: 32

Totalt antall selskaper Norge: 60
Totalt antall selskaper Norden: 26

 

Utstederdialog

Tabellen under viser antall obligasjonseiermøter Folketrygdfondet har deltatt i, per tema.

TemaTema i antall obligasjons-eiermøterAntall selskaper
Restrukturering11
Endringer i låneavtaler 119

I tillegg til de formelle obligasjonseiermøtene har Folketrygdfondet regelmessig dialog med utstedere. Dette inkluderer selskapspresentasjoner og "roadshows", samt en-til-en møter, for å nevne noen eksempler.

Totalt antall utstedermøter: 175
Totalt antall selskaper: 126

Utelukkelse

Per 30.09.2023

Folketrygdfondet skal ikke investere i selskaper som er utelukket i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Følgende selskaper er utelukket fra Statens pensjonsfond Norges investeringsunivers:

Scandinavian Tobacco Group A/S (7. september 2022)

Del: