Dialog med selskapene

Vår ambisjon er at selskapene skal oppleve Folketrygdfondet som en konstruktiv og god eier. Vi skal stille krevende spørsmål om vesentlige forhold, og vi skal være tilgjengelig for selskapene.

Møter med selskapene er en sentral del av vår forvaltning og eierskapsutøvelse.

'Dialog' definerer vi som de tilfellene der vi ber om oppdatering, tilbakemelding, avklaring eller tiltak i en konkret sak eller innenfor et bestemt tema som vi ser har stor betydning for selskapet. I tabellen nedenfor viser vi hvilke dialoger Folketrygdfondet har med selskaper.

Se også Folketrygdfondets veiledninger til selskapene.
 

Dialoger i 2024

Per 31.03.2024

Selskaper notert i Norge og i de andre nordiske landene (Sverige, Danmark og Finland).

TemaTema i antall dialogerAntall selskaper        
 NorgeNordenNorgeNorden
Kapitalstruktur, finansielle mål og strategi58184817
Drift og markedsutvikling54204919
Styresammensetning171151
Lederlønn5050
Klima og miljø273273
Menneske- og arbeidstakerrettigheter2121
Bekjempelse av korrupsjon2121

Totalt antall dialogmøter Norge: 83
Totalt antall dialogmøter Norden: 21

Totalt antall selskaper Norge: 57
Totalt antall selskaper Norden: 20

 

Utstederdialog

Tabellen under viser antall obligasjonseiermøter Folketrygdfondet har deltatt i, per tema.

TemaTema i antall obligasjons-eiermøterAntall selskaper
Restrukturering11
Endringer i låneavtaler 22

I tillegg til de formelle obligasjonseiermøtene har Folketrygdfondet regelmessig dialog med utstedere. Dette inkluderer selskapspresentasjoner og "roadshows", samt en-til-en møter, for å nevne noen eksempler.

Totalt antall utstedermøter: 60
Totalt antall selskaper: 48

Utelukkelse

Per 31.03.2024

Folketrygdfondet skal ikke investere i selskaper som er utelukket i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Følgende selskaper er utelukket fra Statens pensjonsfond Norges investeringsunivers:

Scandinavian Tobacco Group A/S (7. september 2022)

Del: