Dialog med selskapene

Vår ambisjon er at selskapene skal oppleve Folketrygdfondet som en konstruktiv og god eier. Vi skal stille krevende spørsmål om vesentlige forhold, og vi skal være tilgjengelig for selskapene.

Møter med selskapene er en sentral del av vår forvaltning og eierskapsutøvelse.

'Dialog' definerer vi som de tilfellene der vi ber om oppdatering, tilbakemelding, avklaring eller tiltak i en konkret sak eller innenfor et bestemt tema som vi ser har stor betydning for selskapet. I tabellen nedenfor viser vi hvilke dialoger Folketrygdfondet har med selskaper.

Se også Folketrygdfondets veiledninger til selskapene.
 

Dialoger i 2022

Per 31.12.2022

Selskaper notert i Norge og i de andre nordiske landene (Sverige, Danmark og Finland).

Tema Tema i antall dialoger Antall selskaper        
  Norge Norden Norge Norden
Kapitalstruktur, finansielle mål og strategi 128 19 58 16
Drift og markedsutvikling 123 24 57 19
Styresammensetning 30 0 20 0
Lederlønn 34 2 25 2
Klima og miljø 68 12 38 11
Menneske- og arbeidstakerrettigheter 8 2 8 2
Bekjempelse av korrupsjon 7 6 6 4

Totalt antall dialogmøter Norge: 183
Totalt antall dialogmøter Norden: 33

Totalt antall selskaper Norge: 64
Totalt antall selskaper Norden: 25

 

Utstederdialog

Tabellen under viser antall obligasjonseiermøter Folketrygdfondet har deltatt i, per tema.

Tema Tema i antall obligasjons-eiermøter Antall selskaper
Restrukturering 0 0
Endringer i låneavtaler  7 7

I tillegg til de formelle obligasjonseiermøtene har Folketrygdfondet regelmessig dialog med utstedere. Dette inkluderer selskapspresentasjoner og "roadshows", samt en-til-en møter, for å nevne noen eksempler.

Totalt antall utstedermøter: 153
Totalt antall selskaper: 108

Utelukkelse

Per 31.12.2022

Folketrygdfondet skal ikke investere i selskaper som er utelukket i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Følgende selskaper er utelukket fra Statens pensjonsfond Norges investeringsunivers:

Swedish Match AB (19. januar 2010)

Scandinavian Tobacco Group A/S (7. september 2022)

Del: