Mandat for forvaltningen av statens pensjonsfond Norge

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge fastslår at forvaltningen skal ha høyest mulig avkastning som mål. Folketrygdfondet skal ha interne retningslinjer for å integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten. Folketrygdfondets eierskapsutøvelse skal ivareta fondets finansielle interesser, og skal baseres på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og for multinasjonale selskaper.

Folketrygdfondet skal aktivt bidra til utviklingen av gode nasjonale standarder innen ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse.

Folketrygdfondet har plikt til å gi Finansdepartementet råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond Norge.

Del: